Мисия на фондацията

          Фондация “Въздигане” е създадена да съхрани и въздигне българския дух и култура. Най-лесният начин да претопиш един народ е да направиш така, че той да забрави своята история. В миналото има много примери, когато това се е случвало. В същото време дългата история е предпоставка за величие и успех. Колкото по-дълго е съществувал един народ, толкова по-голям е неговия потенциал за създаване на перфектна държавност, която до помогне на хората от този народ да живеят добре и да се развиват. В днешно време е поредния опит българите да бъдат асимилирани и да забравят кои са, като чрез медиите и действията на инструктираните управляващи се създават предпоставки за изтриване и преправяне на нашето минало и нашият велик произход. 
 
       Чрез фондацията имаме желание да помогнем на повече българи да осъзнаят, че държавата е наша и ние трябва да се грижим да я съхраним. Политиците са временно на власт, но държавата и възможността в нея да си осигурим честен и достоен живот, в който всички граждани да имат еднакви права и възможности за просперитет е вечна за нас. Поради тази причина ние трябва да сме ангажирани ежеседмично с действия по-съхранение и подобряване на средата на живот в държавата и за хората.
 
Нашата основна цел е съхраняване на историята ни, чрез:
 
- изработване на паметници и поставянето им във всички населени места в страната и всички места свързани с българската история извън страната
- подобряване на образованието в училищата и посяване на любов към България и българщината на децата и младежите в страната.
- запазване на българското писменно наследство, намиране и дублиране на всички исторически извори по света, на които се споменава и доказва историята на българския и тракийския народ
- издаване на качествена художествена литература, която учи на любов към България и възпитава хората в цености, като единство, свобода, развитие, отдаденост към общото
- записване и сърхраняване на българските обичаи, както и създаване на фестивали, клубове, които да ги практикуват и предават от поколение на поколение
- подобряване икономическата обстановка в страната, като създаваме възможности за развитие на членовете на фондацията и на качествени проекти.
 
 Подкрепата нe е само финансова, а и интелектуална и всеки член на фондацията ще има ангажимент да разпостранява информацията за подкрепяни от фондацията икономически инициативи.
 
Във фондацията има два типа членове. Основните са активистите. Те са хората, които са ангажирани със изпълненито на целите на фондацията. Когато имаме дадена цел и кампания, тя се разделя поравно между всички активисти и те са ангажирани с изпълнението на своята част от целта. Активистите са ангажирани на 100% със своите ангажименти и намират начин как да ги изпълняват. Вторият тип членове са доброволците. Те са хора, които подкрпят нашите идеи и искат да са полезни, но не желаят да се обвързват с резултата. Доброволците се прикрепят към активистите и им помагат в изпълнението на поетите задачи. Когато има цел или кампания активиста се свързва със своите доброволци и питай всеки един иска ли да се ангажира със задачата и ако да с каква част от нея. След като разбере каква част от задачата ще бъде изпълнена от доброволците, активиста намира начин да реализира оставащия ангажимент. Всеки активист е длъжен да предостави данните за своите доброволци на фондацията.

Извадка от „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски

История славянобългарска - първа страница
Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и вземате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език.
 
Така и аз ви написах подред това, което е известно за вашия род и език. Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Твърде много обикнах българския род и отечество и много труд употребих да събирам от различни книги и истории, докато събрах и обединих историята на българския род в тая книжка за ваша полза и похвала. Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език. Преписвайте тая историйка и платете, нека ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне!
 
Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по гръцки и се срамуват да се нарекат българи. О неразумни юроде! Защо се срамуваш да се назовеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история. И за това българите имат свидетелство от много истории, защото всичко е истина за българите, както вече и споменах.
 
Но поради що ти, глупави човече, се срамуваш от своя род и се влачиш по чужд език? Но, рече, гърците са по-мъдри и по-културни, а българите са прости и глупави и нямат изтънчени думи. Затова, казва, по-добре да се присъединим към гърците. Но виж, неразумни, от гърците има много народи по-мъдри и по-славни. Оставя ли някой грък своя език и учение и род, както ти, безумни, оставяш и нямаш никакви придобивки от гръцката мъдрост и изтънченост? Ти, българино, не се мами, знай своя род и език и се учи на своя език! По-добра е българската простота и незлобливост. Простите българи в своя дом приемат и гощават всекиго и даряват милостиня на ония, които просят от тях. А мъдрите и културни (гърци) никак не правят това, но и отнемат от простите и грабят несправедливо и повече грях, а не полза ще получат от своята мъдрост и култура. Или се срамуваш от своя род и език пред учените и търговците и славните на земята, защото българите са прости и няма от тях много търговци и грамотни, и вещи, и знаменити на земята в днешно време, но повечето от тях са прости орачи, копачи, овчари и прости занаятчии? Аз ще ти отговоря накратко за това.От Адам до Давид и праведния Йоаким, Йосиф годеник (на света Богородица), колкото праведни и свети пророци и патриарси имаше и се нарекоха велики на земята и пред бога, никой от тях не беше търговец или прехитър и горделив човек, както сегашните хитреци които ти имаш на почит и им се чудиш и се влачиш по техния език и обичай. Но всички тия праведни праотци са били земеделци и овчари и били богати с добитък и земни плодове, и били прости и незлобливи на земята. И самият Христос слезе и заживя в дома на простия и бедния Йосиф. Виж как бог обича повече простите и незлобливи орачи и овчари и най-първо тях е възлюбил и прославил на земята, а ти се срамуваш, защото българите са прости и неизкусни, и овчари, и орачи, оставяш своя род и език, хвалиш чуждия език и се влачиш по техния обичай.