Как работят активистите на фондацията

Основите на фондацията са активистите. Те са хората, които са ангажирани с изпълненито на целите на фондацията. Когато имаме дадена цел и кампания, тя се разделя поравно измежду всички активисти и те сe ангажират на 100% с изпълнението на своята част от целта, като намират начин как да я изпълняват.

Вторият тип членове са доброволците. Те са хора, които подкрепят нашите идеи и искат да са полезни, но не желаят да се обвързват с резултата. Доброволците се прикрепят към активистите и им помагат в изпълнението на поетите задачи. Когато има цел или кампания, активиста се свързва със своите доброволци и пита всеки един дали иска да се ангажира със задачата и ако да - с каква част от нея. Активистът намира начин да реализира останалата част от своя ангажимент. Всеки активист е длъжен да предостави данните за своите доброволци на фондацията.

Активисти за гр. София

ivan.belchev@vazdigane.bg
Иван Белчев
Иван Белчев

"Един човек, който не обича родно място и не пази скъпи спомени за него - той е изгубен човек!" - Димчо Дебелянов

Активисти за гр. Варна

i.mihaylov@vazdigane.bg
Ивелин Михайлов
Ивелин Михайлов

Когато човек се загуби в живота, трябва да се върне към своите корени!
Едва тогава ще си спомни кой е и ще осъзнае своя път.
Фондаци...

Активисти за гр. Горна Оряховица

Активисти за гр. Бургас

a.bondzhev@vazdigane.bg
Асен Бонджев
Асен Бонджев

„…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало,...

Активисти за гр. Карлово

Активисти за гр. Козлодуй

Активисти за гр. Русе

Активисти за гр. Шумен

Активисти за гр. Каламата, Гърция