Как работят активистите на фондацията

Основите на фондацията са активистите. Те са хората, които са ангажирани с изпълненито на целите на фондацията. Когато имаме дадена цел и кампания, тя се разделя поравно измежду всички активисти и те сe ангажират на 100% с изпълнението на своята част от целта, като намират начин как да я изпълняват.

Вторият тип членове са доброволците. Те са хора, които подкрепят нашите идеи и искат да са полезни, но не желаят да се обвързват с резултата. Доброволците се прикрепят към активистите и им помагат в изпълнението на поетите задачи. Когато има цел или кампания, активиста се свързва със своите доброволци и пита всеки един дали иска да се ангажира със задачата и ако да - с каква част от нея. Активистът намира начин да реализира останалата част от своя ангажимент. Всеки активист е длъжен да предостави данните за своите доброволци на фондацията.

Активисти за гр. София

ivan.belchev@vazdigane.bg
Иван Белчев
Иван Белчев

"Един човек, който не обича родно място и не пази скъпи спомени за него - той е изгубен човек!" - Димчо Дебелянов

milena.lekova@vazdigane.bg
Милена Лекова
Милена Лекова

"Колкото повече се инвестира в историята на дадена страна, толкова повече се увеличават инвестициите в бъдещето на хората."
Лестър Тъ...

Активисти за гр. Варна

i.mihaylov@vazdigane.bg
Ивелин Михайлов
Ивелин Михайлов

Когато човек се загуби в живота, трябва да се върне към своите корени!
Едва тогава ще си спомни кой е и ще осъзнае своя път.
Фондаци...

Активисти за гр. Горна Оряховица

Активисти за гр. Шумен

Активисти за гр. Бургас

a.bondzhev@vazdigane.bg
Асен Бонджев
Асен Бонджев

„…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало,...

Активисти за гр. Габрово

ivan.borisov@vazdigane.bg
Иван Борисов
Иван Борисов

"Само онзи, който е живял, страдал и плакал с народа си – само той може да го разбере и да му помогне." - Христо Ботев

Активисти за гр. Карлово

Активисти за гр. Козлодуй

Активисти за гр. Плевен

Активисти за гр. Пловдив

Активисти за гр. Русе

Активисти за гр. Силистра

Активисти за гр. Каламата, Гърция