Как работят активистите на фондацията

Основите на фондацията са активистите. Те са хората, които са ангажирани с изпълненито на целите на фондацията. Когато имаме дадена цел и кампания, тя се разделя поравно измежду всички активисти и те сe ангажират на 100% с изпълнението на своята част от целта, като намират начин как да я изпълняват.

Вторият тип членове са доброволците. Те са хора, които подкрепят нашите идеи и искат да са полезни, но не желаят да се обвързват с резултата. Доброволците се прикрепят към активистите и им помагат в изпълнението на поетите задачи. Когато има цел или кампания, активиста се свързва със своите доброволци и пита всеки един дали иска да се ангажира със задачата и ако да - с каква част от нея. Активистът намира начин да реализира останалата част от своя ангажимент. Всеки активист е длъжен да предостави данните за своите доброволци на фондацията.

Цветомир Цонев

София
Историческата памет е двигателят, който ни движи напред. Тя придава смисъл на делата ни, помага ни да формулираме ясно целите, си. Уроците на миналото са здравата основа, която ще ни помогне да изградим новото бъдеще на България!

Доброволци

Павел Гребчев

Без участието на младежите в държавните дела, бъдещето на тази държава е много съмнително

Надежда Николова

Да си българин не е етническа принадлежност, а титла, която трябва да се заслужи.

Петър Митов

Полаганите всеотдайните грижи за родината осигуряват просперитет и благополучие на всички.

Иванка Копанкова

Чувствам се силна, защото съм българка!

Галина Петрова

Ако искаш да бъдеш велика личност, покажи го с действия.

Дарина Иванова

Когато човек се загуби в живота, трябва да се върне към своите корени!

Лазар Василев

Аз съм дълбоко убеден, че каузата на България не е загубена!

Виктор Стоянов

Аз съм отговорен индивидуално за това да участвам и подпомагам кампании свързвани с въздигането на българския дух и култура.

Антоанета Георгиева

"… времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме." - В.Левски

Румен Терзиев

"Няма нищо страшно в смъртта, защото е сладко да се мре за България" - Полк. Борис Дрангов

Юлиян Стоянов

"Държавниците докарат ли поданиците си до пълно ограбване, ги третират за нашествия в чужди страни“ -
Радой Ралин

Ивайло Миленов

''Когато се той [българският народ] освободи от гръцкото духовенство и от турското иго, то ще бъде свободен политически, а когато се освободи от своята простота и незнание, от своите стари суеверия и допотопни нрави, то той ще бъде свободен и духовно''
Любен Каравелов

Мирослав Маринов

"Опознай Родината, за да я обикнеш!" - Алеко Константинов

Божидар Давидков

"Главата ми да отсекат, пак ще викам: "Да живее България!" - Николай Хайтов

Павлин Цанев

"Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото отечество." - Христо Ботев

Десислава Авджиева

"Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото отечество" - Христо Ботев

Василена Василева

"Главата ми да отсекат, пак ще викам: Да живее България!" - Николай Хайтов

Евелин Нинова

"Всяка човешка сила има край - родината е вечна, защото тя живее в нас, в нашите деца и в децата на децата ни" - Димитър Талев

Иван Димитров

Само родната земя е скъпа на всички.

Георги Чешмеджиев

Силата на българския народ е в единството. Помнете и носете винаги в сърцата си заветът на кана Кубрат – „Заедно можем всичко!“.