Как работят активистите на фондацията

Основите на фондацията са активистите. Те са хората, които са ангажирани с изпълненито на целите на фондацията. Когато имаме дадена цел и кампания, тя се разделя поравно измежду всички активисти и те сe ангажират на 100% с изпълнението на своята част от целта, като намират начин как да я изпълняват.

Вторият тип членове са доброволците. Те са хора, които подкрепят нашите идеи и искат да са полезни, но не желаят да се обвързват с резултата. Доброволците се прикрепят към активистите и им помагат в изпълнението на поетите задачи. Когато има цел или кампания, активиста се свързва със своите доброволци и пита всеки един дали иска да се ангажира със задачата и ако да - с каква част от нея. Активистът намира начин да реализира останалата част от своя ангажимент. Всеки активист е длъжен да предостави данните за своите доброволци на фондацията.

Доброволци

Павел Гребчев

Без участието на младежите в държавните дела, бъдещето на тази държава е много съмнително

Надежда Николова

Да си българин не е етническа принадлежност, а титла, която трябва да се заслужи.

Петър Митов

Държавата е моя отговорност!

Иванка Копанкова

Чувствам се силна, защото съм българка!

Галина Петрова

Ако искаш да бъдеш велика личност, покажи го с действия.

Дарина Иванова

Когато човек се загуби в живота, трябва да се върне към своите корени!

Лазар Василев

Аз съм дълбоко убеден, че каузата на България не е загубена!

Виктор Стоянов

Аз съм отговорен индивидуално за това да участвам и подпомагам кампании свързвани с въздигането на българския дух и култура.

Антоанета Георгиева

"… времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме." - В.Левски

Иван Белчев

"Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълен смисъл на думата; а който умре за свободата, той не умира само за своето отечество, а за сичкия свят." - Христо Ботев

Румен Терзиев

"Няма нищо страшно в смъртта, защото е сладко да се мре за България" - Полк. Борис Дрангов

Юлиян Стоянов

"Държавниците докарат ли поданиците си до пълно ограбване, ги третират за нашествия в чужди страни“ -
Радой Ралин

Ивайло Миленов

''Когато се той [българският народ] освободи от гръцкото духовенство и от турското иго, то ще бъде свободен политически, а когато се освободи от своята простота и незнание, от своите стари суеверия и допотопни нрави, то той ще бъде свободен и духовно''
Любен Каравелов

Мирослав Маринов

"Опознай Родината, за да я обикнеш!" - Алеко Константинов

Божидар Давидков

"Главата ми да отсекат, пак ще викам: "Да живее България!" - Николай Хайтов

Павлин Цанев

"Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото отечество." - Христо Ботев

Десислава Авджиева

"Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото отечество" - Христо Ботев

Василена Василева

"Главата ми да отсекат, пак ще викам: Да живее България!" - Николай Хайтов

Евелин Нинова

"Всяка човешка сила има край - родината е вечна, защото тя живее в нас, в нашите деца и в децата на децата ни" - Димитър Талев

Иван Димитров

Само родната земя е скъпа на всички.