Как работят активистите на фондацията

Основите на фондацията са активистите. Те са хората, които са ангажирани с изпълненито на целите на фондацията. Когато имаме дадена цел и кампания, тя се разделя поравно измежду всички активисти и те сe ангажират на 100% с изпълнението на своята част от целта, като намират начин как да я изпълняват.

Вторият тип членове са доброволците. Те са хора, които подкрепят нашите идеи и искат да са полезни, но не желаят да се обвързват с резултата. Доброволците се прикрепят към активистите и им помагат в изпълнението на поетите задачи. Когато има цел или кампания, активиста се свързва със своите доброволци и пита всеки един дали иска да се ангажира със задачата и ако да - с каква част от нея. Активистът намира начин да реализира останалата част от своя ангажимент. Всеки активист е длъжен да предостави данните за своите доброволци на фондацията.

Доброволци

Анка Христова

Ключът към успеха е в постоянството.
Не спирайте да се стремите към желаните цели, колкото и големи да са трудностите, които срещате по пътя си. Само така ще придобиете нужната сила, за да сбъднете мечтите си.
Вашите действия ще допринесат за по-доброто бъдеще на България!
Бъдете единни, задружни и постоянни в мислите и делата си!
Заедно можем всичко!

Детелина Парушева

Предаността и любовта на нашите предци към България са примерът, който трябва да следваме днес. Само със задружните усилия на всички, обединили в едно мисли, воля и енергия, ще изградим по-добро бъдеще.
Нека се докажем, като достойни българи! Да съхраним България за нашите деца!