Как работят активистите на фондацията

Основите на фондацията са активистите. Те са хората, които са ангажирани с изпълненито на целите на фондацията. Когато имаме дадена цел и кампания, тя се разделя поравно измежду всички активисти и те сe ангажират на 100% с изпълнението на своята част от целта, като намират начин как да я изпълняват.

Вторият тип членове са доброволците. Те са хора, които подкрепят нашите идеи и искат да са полезни, но не желаят да се обвързват с резултата. Доброволците се прикрепят към активистите и им помагат в изпълнението на поетите задачи. Когато има цел или кампания, активиста се свързва със своите доброволци и пита всеки един дали иска да се ангажира със задачата и ако да - с каква част от нея. Активистът намира начин да реализира останалата част от своя ангажимент. Всеки активист е длъжен да предостави данните за своите доброволци на фондацията.

Ивелин Михайлов

Варна
Когато човек се загуби в живота, трябва да се върне към своите корени! Едва тогава ще си спомни кой е и ще осъзнае своя път. Фондация “Въздигане” обединява хора, които имат за цел да припомнят кои сме ние българите и къде трябва да бъдем. Ние сме пазители на България и българския дух.

Доброволци

Слави Дяковски

Обичта към Родината има силата да ни обедини. Нека посветим задружните си усилия и време, за да съхраним силата на българския дух!