Как работят активистите на фондацията

Основите на фондацията са активистите. Те са хората, които са ангажирани с изпълненито на целите на фондацията. Когато имаме дадена цел и кампания, тя се разделя поравно измежду всички активисти и те сe ангажират на 100% с изпълнението на своята част от целта, като намират начин как да я изпълняват.

Вторият тип членове са доброволците. Те са хора, които подкрепят нашите идеи и искат да са полезни, но не желаят да се обвързват с резултата. Доброволците се прикрепят към активистите и им помагат в изпълнението на поетите задачи. Когато има цел или кампания, активиста се свързва със своите доброволци и пита всеки един дали иска да се ангажира със задачата и ако да - с каква част от нея. Активистът намира начин да реализира останалата част от своя ангажимент. Всеки активист е длъжен да предостави данните за своите доброволци на фондацията.

Светла Георгиева

Шумен
"Само онзи, който е живял, страдал и плакал с народа си – само той може да го разбере и да му помогне." - Христо Ботев

Доброволци

Николай Башев

"Опознай Родината, за да я обикнеш!" - Алеко Константинов

Надя Чернева

"Изтървем ли България, изтървали сме всичко." - Николай Хайтов

Живко Лазаров

„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно"
Евлоги Георгиев

Дамян Димитров

"Обичта към Родината – от всички национални идеали този е най-старият и най-провереният. Народът без него не е народ, а сбирщина, която очаква своето заколение". - Николай Хайтов

Иван Ценов

"Историята наша е богата - историята на новите ни дни, - едва ли миру друга е позната по толкоза бури, бездни, висини!" Иван Вазов