Как работят активистите на фондацията

Основите на фондацията са активистите. Те са хората, които са ангажирани с изпълненито на целите на фондацията. Когато имаме дадена цел и кампания, тя се разделя поравно измежду всички активисти и те сe ангажират на 100% с изпълнението на своята част от целта, като намират начин как да я изпълняват.

Вторият тип членове са доброволците. Те са хора, които подкрепят нашите идеи и искат да са полезни, но не желаят да се обвързват с резултата. Доброволците се прикрепят към активистите и им помагат в изпълнението на поетите задачи. Когато има цел или кампания, активиста се свързва със своите доброволци и пита всеки един дали иска да се ангажира със задачата и ако да - с каква част от нея. Активистът намира начин да реализира останалата част от своя ангажимент. Всеки активист е длъжен да предостави данните за своите доброволци на фондацията.

Милена Лекова

София
"Колкото повече се инвестира в историята на дадена страна, толкова повече се увеличават инвестициите в бъдещето на хората." Лестър Търоу

Доброволци

Диляна Горова

“Ако понятието „родина” не е в кръвта ти, в съвестта и съзнанието ти – държавата е отсечено дърво” Николай Хайтов

Теодор Николов

Дори в днешно време, най-вече в сегашните времена на почти забравените величествени предания, дарени ни от хора, носители на световна цивилизация, Родината ни върло се нуждае от Будители и Възрожденци. Отечеството има нужда от всеки един от нас. Да живее България!