Как работят активистите на фондацията

Основите на фондацията са активистите. Те са хората, които са ангажирани с изпълненито на целите на фондацията. Когато имаме дадена цел и кампания, тя се разделя поравно измежду всички активисти и те сe ангажират на 100% с изпълнението на своята част от целта, като намират начин как да я изпълняват.

Вторият тип членове са доброволците. Те са хора, които подкрепят нашите идеи и искат да са полезни, но не желаят да се обвързват с резултата. Доброволците се прикрепят към активистите и им помагат в изпълнението на поетите задачи. Когато има цел или кампания, активиста се свързва със своите доброволци и пита всеки един дали иска да се ангажира със задачата и ако да - с каква част от нея. Активистът намира начин да реализира останалата част от своя ангажимент. Всеки активист е длъжен да предостави данните за своите доброволци на фондацията.

Спирко Лазаровски

София
Любовта към родината се показва с това, което правим за нея. Ние сме хората, които влагайки частичка от себе си, създаваме бъдещето на България. Само чрез обединените усилия на всички родолюбиви и трудолюбиви българи ще постигнем промяната към която се стремим. Никой чужденец не може да обича България, така както нас. Не забравяйте думите на кан Кубрат „Ако бъдете заедно, никой враг не ще ви съкруши."

Доброволци

Веселин Дургов

Нашата родина има вековна история. Ние сме хората, които трябва да я съхраним и предадем на нашите потомци. Като прилагаме наученото от миналото ще създадем достойно и пълно с възможности бъдеще.