Как работят активистите на фондацията

Основите на фондацията са активистите. Те са хората, които са ангажирани с изпълненито на целите на фондацията. Когато имаме дадена цел и кампания, тя се разделя поравно измежду всички активисти и те сe ангажират на 100% с изпълнението на своята част от целта, като намират начин как да я изпълняват.

Вторият тип членове са доброволците. Те са хора, които подкрепят нашите идеи и искат да са полезни, но не желаят да се обвързват с резултата. Доброволците се прикрепят към активистите и им помагат в изпълнението на поетите задачи. Когато има цел или кампания, активиста се свързва със своите доброволци и пита всеки един дали иска да се ангажира със задачата и ако да - с каква част от нея. Активистът намира начин да реализира останалата част от своя ангажимент. Всеки активист е длъжен да предостави данните за своите доброволци на фондацията.

Радослав Иванов

Пловдив
Децата са бъдещето на нацията ни. Като полагаме грижи за тях, ние се грижим и за просперитета на България. Нека разкрием пред нашите наследници красотата и величието на славната ни история, да ги превърнем в достойни и родолюбиви личности!

Доброволци

Васил Кирилов

Истински свободен може да бъде само човек, живеещ в полза на обществото.

Найден Павлов

Българският народ нито за миг не се отричал от своята вяра и винаги е пазил духовността си като най-голямата сила във великите му победи в своята история.