Как работят активистите на фондацията

Основите на фондацията са активистите. Те са хората, които са ангажирани с изпълненито на целите на фондацията. Когато имаме дадена цел и кампания, тя се разделя поравно измежду всички активисти и те сe ангажират на 100% с изпълнението на своята част от целта, като намират начин как да я изпълняват.

Вторият тип членове са доброволците. Те са хора, които подкрепят нашите идеи и искат да са полезни, но не желаят да се обвързват с резултата. Доброволците се прикрепят към активистите и им помагат в изпълнението на поетите задачи. Когато има цел или кампания, активиста се свързва със своите доброволци и пита всеки един дали иска да се ангажира със задачата и ако да - с каква част от нея. Активистът намира начин да реализира останалата част от своя ангажимент. Всеки активист е длъжен да предостави данните за своите доброволци на фондацията.

Антонина Стоянова

София
Живейте така, че постъпките ви да допринесат за по-доброто бъдеще на България!

Доброволци

Боряна Латева

Историята е извор на сила и вдъхновение. Заветите на предците и техните поуки ни водят в делата и мислите. Миналото е здравата основа, върху която ще съградим нашето ново, пълно с възможности бъдеще!

Дани Миленков

Миналото определя настоящето, а настоящето гради бъдещето.