Кръсти детето си Кубрат, Алцек, Аспарух, Тервел и Вълчан

Статистика
Начало:
3.3.2017 г.
Край:
Постоянна кампания
Средства по кампанията не се набират
Активистите от Фондация Въздигане заедно с Ивелин Михайлов, Стоян Шейретов и Венцислав Карачоров искаме да дадем нашия принос за съхраняване на българския дух и култура. Нашият избор е България и го доказваме с ежедневни малки стъпки. Една такава стъпка е да подкрепим хората, които искат да кръстят детето си с българско име.
  • Ивелин Михайлов подкрепя с 200лв. първите 10 човека, които изпратят акт за раждане на детето си кръстено с българското име Алцек през 2017г.
  • Венцислав Карачовров подкрепя със 100 лева първите 10 човека, които изпратят акт за раждане на детето си кръстено с българското име Вълчан през 2017г. 
За целта е необходимо да ни изпратите по email или във фейсбук страницата на фондацията, снимка на свидетелството за раждане на детето, чието първо име е Алцек или Вълчан!