Изграждане паметник на хан Алцек в Челе ди Булгерия, Италия

Статистика
Начало:
4.1.2016 г.
Край:
7.6.2016 г.
Целева сума:
60000,00 лв.
Събрани средства:
60000,00 лв.
100% Complete (success) 100%
60000,00 лв.
Скулптурата на хан Алцек е първата такава на български владетел, поставена извън територията на нашата страна. Тя е международно признание за българския принос в Европейската цивилизация.
За голяма част от Западна Европа и САЩ обаче ние все още сме част от Османската империя, а не самостоятелна държава с далеч по-стара история, култура и традиции. Това води до отношение към нашия народ като към подчинен, нискостойностен.
Инициативи като скулптурата на хан Алцек променят коренно това наложено виждане за нас. Фактът, че я поставихме като дарители, а не като молители, спомогна да се установят равноправни взаимоотношения между италианци и българи и допринесе за качествено нови бизнес възможности, защото вече сме разглеждани като хора, които вършат дела. Всеки отличителен символ на България, на нашата култура, на нашето славно минало ни сертифицира пред света.
За реализиране на тази идея от начало до край бяха необходими 7 месеца - време за набиране на средства, изработка на скулптурата у нас, уреждане на бюрократични формалности, транспорт, издигане и организиране на церемония по откриване.
Идеята за построяването на паметник на хан Алцек в Италия  се заражда в офиса на фирма Treasure в гр. Варна при среща на проф. Дамян Попхристов активисти на фондация Въздигане - Ивелин Михайлов и доц. Николай Нинов. Наемат се консултант по проекта, историкът Александър Въчков и скулптор Дишко Дишков.