Училище в гр. Провадия награди своите зрелостници-отличници с книга "Хан Кубрат: Величието на Фанагория"

Хан Кубрат: Величието на Фанагория

Дипломиране на випуск 2017г. СУ "Д.Благоев" училище в гр. Провадия награди своите зрелостници-отличници с книгата на фондация Въздигане "Хан Кубрат: Величието на Фанагория" на Мусагит Хабибулин. Всяко българско училище или университет могат да вземат пример от това училище в гр. Провадия.

Този исторически роман изгражда характери, учи на философия и показва таен път към успех.

На добър час на всички зрелостници!