СУ „Иван Вазов“ град Вършец - един от победителите в конкурса "Стани учител за пример!"

четвъртият победител

Дора Данаилова Янчева,класен ръководител на 3а клас, СУ „Иван Вазов“ град Вършец, област Монтана

  Пишат ви третокласниците и учителките им от едно малко, красиво балканско  градче. Утрините тук идват със стъпките на млада самодива, вечерният залез позлатява притихналите върхове, а дните са очаквани и потребни. Дни, изпъстрени с неспирния глъч и смях на единственото  училище, разперило бели криле на най-високата част на града. Училището, през което са преминали всички, живеещи от десетилетия тук. Училището, което спокойно може да претендира за едно от най-обзаведените иновативни учебни заведения на този край. Училището, в което екипната работа е над личните интереси, успехите са повече от разочарованията, а любовта към народ и родина дава смисъл на всички усилия и надежди!

  Идеята ви да подарите на всеки третокласник в страната по една книжка-комикс „Заветът на кан Кубрат“ дойде в много подходящ момент, малко преди първи ноември, денят на народните будители.  Тези дни изпълнихме с уроци по родолюбие, уроци за подвизи и слава, уроци за хора, отдали сърца и сили, за да пребъде общото ни  отечество! Неочаквано, но заинтригуващо, дойде и вашето начинание. С прочита на заветите на кан Кубрат се върнахме в още по-далечното минало, за да вкусим от силата, ума и далновидността на нашите предци. Да се възхитим на умението им да оцелеят и в най-трудните условия, за да запазят и отвоюват земята си и народа си!

   За да създадем подходяща атмосфера и усилим въздействието,в двете класни стаи на третокласници проектирахме като фон българското знаме, герба и звучеше химна. От учебния материал знаеха, че това са символите на държавността.                                                                                               

И естествено зададохме въпроса откъде е тръгнало в годините създаването на нашата държава и усилията, които се полагат да се отвоюва и съхрани. От отговорите разбрахме, че децата са наясно с това, колко трудно и отговорно е да опазиш народа си и държавата си в онези векове.

   Радостта от идеята, всеки да има своя книжка, пролича в нетърпението, с което започнаха да четат .Едни седнаха на чиновете,
но повечето зачетоха прави .Настана пълно мълчание…Ръцете прехвърляха страничките, а очите жадно четяха. Бяха впечатлени от
мъжествените и красиви образи. Те знаеха за особеностите на комикса.
По-голямата част от произведението са образи, придружени от по-малко думи. Това е отличен начин за бързо и лесно възприемане на дадена идея! Впечатлиха ги гордите осанки и мъжествено излъчване!


  Представа сдобиха и за околната среда на действието. За да затвърдим художественото въздействие, в няколко поредни часа по изобразително изкуство работиха по темите „Безстрашието на моите деди“, „Как бих изглеждал като внук на кан Кубрат“, „ Чрез произведение разкри идеята за единство и обединение“. Във всеки от двата класа номинирахме най-успешните рисунки и подредихме изложба във фоайето на училището ни. Още първия ден дадохме за домашно да преразкажат на родителите си прочетената книжка.
За да включим и семействата в благородната ни идея трябваше да ни напишат пет причини защо трябва да сме обединени, когато имаме общ проблем и търсим решение. Единственото изискване беше да се съберат всички от семейството и заедно да го формулират. Опирайки се на поуката от комикса , дори в днешно време трябваше да търсят ситуации и решения, базирани на задружие и общи усилия. Бяхме поласкани от масовото участие и най-вече от богатството на идеи и начини за решение. Нямаше детенце, което да не донесе въпросното домашно. Двете класни ги прочетохме на един дъх и реализирахме идеята във всеки клас да прочетем отговорите на другия клас. Тази размяна беше добра идея, защото прикова вниманието им за дълго време! Тогава усетихме , че внимаваш и помниш тогава, когато и ти миналата вечер си умувал и търсил със своите родители житейски несгоди и начини за тяхното решение. Следващата стъпка беше да се сформират „ работни екипи“ от двата класа и всеки да напише поздрав към другия клас, като изтъкне ситуацията и решението към нея, което най-много деца са харесали. В часовете по домашен бит и техника проектирахме и направихме купи, които двата класа си размениха.


   Подобно на купите, които получаваха по математика след всеки безгрешно решен турнир. От всички донесени отговори направихме две книги, като ги прошнуровахме и подредихме последователно. В час на класа дадохме книгите на класните ръководители на четвъртите класове да ги прочетат заедно, за да им помогнем с този урок от миналото, защото им предстои матура.

  Уроците от миналото са в сила и днес. Трябва само да ги прочетем, разберем и направим усилието да ги пренесем във времето.
Поуките , казани, са прости и лесни , но трудно е да имаш знанието, дръзновението, смелостта и да търсиш и намираш решения, дори и в невъзможни ситуации. Когато си закърмен  със знания за дедите ти, когато те възхищават подвизите им, когато в гърдите ти гори желанието да си като тях, то тогава знаеш защо си роден в тази божествена земя, защо си наследник на тоя корав род и какво трябва да правиш цял живот, за да запазиш земята си, да умножиш богатствата и, да съхраниш духа и, за да кажеш достойно в края на пътя си „Майко Българио, благословена да е земята ти, която ражда и гледа чада като нас!“