Една красива награда

заветът на кан Кубрат

Учениците от 3а клас на Второ СУ „Никола Вапцаров”- град Монтана спечелиха луксозна рамкирана репродукция върху платно на картината „Заветът на хан Кубрат”. Фондация „Въздигане” раздаде есента книжка-комикс за хан Кубрат на всеки третоклсник в страната.

Бе обявен конкурс за кратък свободен авторски текст /есе/ как децата са възприели подарените им книжки, какви са техните реакции и впечатления от нея. Учителският разказ на 3а клас бе отличен и награден с тази прекрасна картина, която ще бъде поставена на почетно място в интериора на училището.

 

Източник: https://montana-dnes.com