Фондация „Въздигане“ взе участие в „Алея на книгата“ в град София

„Алея на книгата“ 2018 в гр. София

Повече от вълнуващо протече представянето на Фондация „Въздигане“ на „Алея на книгата“- София. Поставихме си като основна цел да покажем на хората, че не е достъчно просто да съществуваш. Трябва да промениш средата, в която се намираш и да оставиш следа. Разказахме за своя път към успеха и как съхраняването на българското историческо наследство играе ключова роля в развитието на организацията ни. Благодарим на всички, които ни уважиха и присъстваха на представянето на Фондация „Въздигане“!