Успешно премина благотворителният базар в село Драгичево

Базар в село Драгичево
Благодарим на всички родолюбиви българи, които посетиха и подкрепиха благотворителния базар в село Драгичево на 28.11.2021г., както и на нашите всеотдайни доброволци Стефан, Диана и Стела! Вярваме, че доброто бъдеще за децата на нашата родина се изгражда първо с възпитаване на любовта към нейното славно минало и богата история.