НОВО Гага- аудио приказка

Гага е детска игра, която изгражда положителни качества в хората. Изслушай я и си помисли прилагаш ли я в ежедневието.