Подкрепете ни и получете подарък

Тениска с лика на хан Омуртаг

Информация

Построеното от човешките ръце остава ярка следа във времето. То е наследството на идващите след нас поколения. Съграденото докосва сърцето и ума, променя хората и света.