Подкрепете ни и получете подарък

Кан Котраг

Информация

Илюстрованата книжка „Кан Котраг“ описва историята на вторият син на Кубрат. Измежду страниците на изданието ще научите повече за живота и делата на създателя на Волжка България. 

Хан /хаган/ Котраг е от род Дуло. Според византийските хронисти Никофор и Теофан Изповедник, след смъртта на баща си и разпадането на Велика България, Котраг разширява влиянието на своите прабългари нагоре по река Волга.

 

 

ТЕКСТ: Мирослав Петров

РИСУНКИ: Веселин Чакъров

ПРЕДПЕЧАТ: Галина Миланова

РЕДАКТОР/КОРЕКТОР: Кети Илиева

ИЗДАНИЕ: 2018г.

ISBN: 978-978-619-7380-17-0