Подкрепете ни и получете подарък

Господаря на вълците

Информация

Дромихет е велик тракийски цар, владетел на могъщото племе гети. Храбър и неустрашим, той е наричан „Господаря на вълците“ от своите поданици. Когато алчни врагове се опитват да завладеят земите му, Дромихет не само ги побеждава. Той отвежда техния предводител в своята слънчева столица, където му дава урок по доблест и благородство.