Подкрепете ни и получете подарък

Тениска с лика на хан Крум

Информация

Гордият и непреклонен дух на българина, готовността му да защити най-святото, което притежава – своята родина, най-ясно могат да се почувстват в емблематичните думи на кан Крум Страшни „Като не щеш мира, на ти секира!“

Бъдете достойни и силни българи!