Подкрепете ни и получете подарък

Хан Кубрат: Величието на Фанагория

Информация

Първата книга от поредицата исторически романи, които ще преобразят живота ни е книгата Хан Кубрат: Величието на Фанагория, на великия бълграрски писател от Волжка България Мусагит Хабибулин. Авторът е дълбок познавач на стария български бит и култура и ще помогне на читателя да се пренесе 1400 години назад във времето, за да научи повече за причините и начините на формирането на нашата нация.