Подкрепете ни и получете подарък

Тениска с лика на цар Борис

Информация

Във времена на благоденствие и неволи, вярата е силата на която се уповава народа ни. С нейна помощ, ние българите успяваме да съхраним своето духовно наследство и език. Тя опазва нашата идентичност и самобитност, не позволява да бъдем претопени и обезличени.

 
Тениската „Във вярата е силата!“ носи в себе си вдъхновение, смелост и онази мощ, която се е превърнала в двигател на българския народ през най-тъмните векове на неговото същестуване.
 
Почувствайте силата на вярата!