Подкрепете ни и получете подарък

Кан Омуртаг

Изчерпан
Информация

Илюстрованата книжка „Кан Омуртаг“ показва трудния исторически период, който Кан Омуртаг заварва поемайки юздите на България през 814г. Показани са взаимоотношенията между българския владетел и някой от неговите велможи. В сценария, авторът се е постарал да покаже Омуртаг не само в присъщата му роля на кана строител, но и демонстрира неговата далновидност и решителност като държавник и пълководец. 

 

ТЕКСТ: Мирослав Петров, 2017

РИСУНКИ: Веселин Чакъров

ПРЕДПЕЧАТ: Галина Миланова

КОРЕКТОР/РЕДАКТОР: Кети Илиева

ИЗДАНИЕ: 2017г. 

ISBN: 978-619-7380-03-3