Подкрепете ни и получете подарък

Комикс Цар Терес
Инициатива за стартиране на собствено издателство, което ще издаде най...
Комикс Цар Рез
Инициатива за стартиране на собствено издателство, което ще издаде най...
Слънцеликия стрелец
Инициатива за стартиране на собствено издателство, което ще издаде най...
Кан Алцек
Изграждане на паметник на кан Котраг в гр. Тетюши, Волжка България
Блуза с лика на Фондация "Въздигане"
Кампания за създаване на нови продукти на историческа тематика
Бендида и лисицата
Инициатива за стартиране на собствено издателство, което ще издаде най...
Тлееща жарава
Изграждане на паметник на кан Котраг в гр. Тетюши, Волжка България
Хан Кубрат: Войната с хазарите
Изграждане на паметник на кан Котраг в гр. Тетюши, Волжка България
Изчерпан
Детска енциклопедия "История на България"
Инициатива за стартиране на собствено издателство, което ще издаде най...
Тениска с лика на хан Кубрат
Кампания за създаване на нови продукти на историческа тематика
Луксозни картички в исторически картини
Кампания за поставяне на копия на исторически картини в българските уч...