Подкрепете ни и получете подарък

Монета на Благодарността
Кампания за поставяне на витрини с велики български владетели в българ...
Монета с лика на генерал Никола Иванов
Паметник на генерал Никола Иванов в гр. Свиленград
Монета с лика на хан Кубрат
Паметник на хан Кубрат в Мала Пересчепина, Украйна